Zespół Śpiewaczy Czeremcha

IMG 0761
 
 
Zespół Śpiewaczy Czeremcha działający przy Filii Bibliotecznej w Rudzie powstał w lipcu 2011 r. W jego skład wchodzą m.in. członkinie Koła Gospodyń Wiejskich w Rudzie. Obecnie grupa liczy 16 osób. Opiekunem muzycznym Czeremchy jest Tomasz Majtyka. Zespół kultywuje tradycje ludowe i śpiewacze regionu, a także promuje Gminę Wieluń poprzez udział w przeglądach, koncertach oraz różnego rodzaju imprezach folklorystycznych. W repertuarze „Czeremchy” znajdują się pieśni regionu wieluńskiego.

W ramach projektu „Nasz region – nasza tradycja aktywizacja środowiska wiejskiego” Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu zakupiła elementy wieluńskiego stroju ludowego dla członkiń zespołu.

Zespół uczestniczył m.in. w:
 • XIV Powiatowym Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Osjakowie – wyróżnienie,
 • Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Działoszynie – 3 nagroda,
 • XV Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Osjakowie,
 • VI Artystycznych Spotkaniach Seniorów w Głownie – wyróżnienie,
 • XIV Przeglądzie Kolęd i Pastorałek „Brzeskie Kolędowanie” w Brzegu – wyróżnienie,
 • XV Przeglądzie Twórczośći Seniorów w Sieradzu – 3 miejsce,
 • VI Międzynarodowym Festiwalu Kolęd i Pastorałek "Kolędnicze serce polskie" w Wiśniewie, 
 • XVI Przeglądzie Folkloru Ziemi Wieluńskiej w Osjakowie,
 • 3. Międzypowiatowym Przeglądzie Kapel i Zespołów Śpiewaczych w Działoszynie -  1 miejsce,
 • 49. Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym,
 •  XVI Przegląd Kolęd i Pastorałek "Brzeskie Kolędowanie - Brzeg 2016" - 3 miejsce,
 • XVII Przegląd Kolęd i Pastorałek "Brzeskie Kolędowanie - Brzeg 2017" - 2 miejsce,
 • IX Ogólnopolski Przegląd Zespołów Folklorystycznych w Gminie Poraj - 3 

  miejsce,
 • 24. Międzynarodowy Przegląd Zespołów Regionalnych w Zebrzydowicach - wyróżnienie.

   

Projekty

 • pson
 • mkidn
 • nprc