logo bip

III Ogólnopolski Konkurs im. Marii Ewy Aulich

W sobotę, 27 kwietnia w czytelni miejskiej książnicy miała miejsce Uroczysta Gala rozstrzygnięcia III Ogólnopolskiego Konkursu Poetyckiego im. Marii Ewy Aulich „Śladami dotyku”. W wydarzeniu, którego organizatorami byli Burmistrz Wielunia Paweł Okrasa, Miejska i Gminna Biblioteka w Wieluniu oraz Towarzystwo Przyjaciół Wielunia uczestniczyło szerokie grono osób z całej Polski. Uroczystość uświetnili swoją obecnością przyjaciele Marii Ewy Aulich, współorganizatorzy konkursu: Zofia Grabowska-Andrijew, Ewa Lachowska-Żarska, Urszula Olczyńska, Alina Rzepecka, Barbara Zdanowicz, Piotr Żarczyński, Kazimierz Żarski. Najważniejszym punktem spotkania było ogłoszenie wyników konkursu i wręczenie nagród. Decyzją pięcioosobowego jury w składzie:

Alina Rzepecka – przewodnicząca, Maria Wardęga – członek,

Marlena Włodarczyk – członek, Piotr Żarczyński – członek, Kazimierz Żarski – sekretarz, laureatami konkursu zostali:

Agata Nowak z Poznania– Nagroda Główna, rower ufundowany przez Zasada Bikes, Anna Kobylińska z Warszawy - Nagroda im. Marii Ewy Aulich ufundowana przez przyjaciół patronki

konkursu,

Wyróżnienia zdobyli:

1. Justyna Bożewicz z Augustowa,

2. Agata Brzezińska z Wrocławia,

3. Paulina Karycka z Nowinki,

4. Anna Lach z Skarżysko-Kamienna,

5. Emilia Marniok z Łazisk,

6. Krzysztof Matyśkiewicz z Waleńczowa,

7. Wiktor Mirek z Krzepic,

8. Dominika Podgórska z Wielunia,

9. Patrycja Sobieska z Augustowa,

10. Dominika Świaczny z Tychów,

11. Monika Włosek z Kalet.

W sumie na konkurs napłynęły 232 wiersze z całej Polski. Na adres naszej biblioteki utwory poetyckie

przesłało 79 osób w wieku od 15 do 30 roku życia. Wiersze dotarły m.in. z Augustowa, Białej Podlaskiej, Częstochowy, Gdańska, Głogowa, Kielc, Kluczborka, Krakowa, Poznania, Pruszkowa, Warszawy, Wrocławia, ale też od lokalnych twórców. Nie wszyscy laureaci mogli uczestniczyć w gali. W ich imieniu wiersze zaprezentowali Nina Pawlaczyk i Marek Berger. Spotkanie muzycznie uświetnił występ wokalistek z Powiatowego Młodzieżowego Domu Kultury i Sportu w Wieluniu. Na scenie zaprezentowali się wychowankowie Jagody Wojewódki: Nikola Antosik, Filip Kasprzyczak, Inez Mazur, Hanna Włodarczyk.

Po oficjalnej części spotkania warsztaty poetyckie z uczestnikami konkursu przeprowadzili: Zofia Grabowska-Andrijew, Ewa Lachowska-Żarska, Alina Rzepecka, Piotr Żarczyński i Kazimierz Żarski. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wsparli organizację konkursu i gali. Składamy podziękowania: sponsorowi nagrody głównej firmie Zasada Bikes, jury konkursu, przyjaciołom Marii Ewy Aulich, Ninie Pawlaczyk, Markowi Bergerowi i Zakładowi Piekarniczo-Cukierniczemu Strzała. Nagrody książkowe dla wszystkich laureatów ufundowała Gmina Wieluń, Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu oraz Towarzystwo Przyjaciół Wielunia. Tomik „Śladami dotyku” zawierający wiersze docenione przez jury przygotowali, zasponsorowali i wręczyli laureatom przyjaciele Marii Ewy Aulich.Projekty

Niepodległa
Łódzkie czyta
DKK
Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego
Sieć na  kulturę
Program rozwoju bibliiotek
Unia
Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Biblioteka narodowa