logo bip

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich


Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich (SBP) jest samorządną organizacją społeczną o charakterze fachowym i naukowym, zrzeszającą osoby związane zawodowo lub naukowo ze sprawami bibliotekarstwa lub informacji naukowej.
Celem Towarzystwa jest służba społeczna dla bibliotekarstwa, rozbudzanie aktywności zawodowej oraz kształtowanie i upowszechnianie nowoczesnej myśli bibliotekarskiej poprzez:
  • czynny udział w tworzeniu zasad polityki bibliotecznej, informacyjnej i wydawniczej,
  • dążenie do zachowania piśmiennictwa dla kultury narodowej i rozwoju czytelnictwa,
  • inspirowanie, rozwijanie i popieranie zainteresowań naukowych oraz doskonalenie umiejętności fachowych członków Stowarzyszenia,
  • integracja środowiska zawodowego,
  • podnoszenie społecznego prestiżu i ochrona zawodu oraz warunków jego wykonywania,
  • kształtowanie właściwych postaw etycznych i społecznych bibliotekarzy i pracowników informacji naukowej.
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich wywodzi się z powstałego w 1917 roku Związku Bibliotekarzy Polskich; w 1953 roku Związek przemianowano na Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich.

Najwyższą władzą SBP jest Krajowy Zjazd Delegatów zwoływany co 4 lata. Zjazd uchwala statut oraz dokonuje wyboru władz, m.in. przewodniczącego SBP oraz członków Zarządu Głównego. W poszczególnych województwach członków SBP reprezentują zarządy okręgów i zarządy oddziałów. Podstawową strukturą Stowarzyszenia jest koło SBP.

SBP jest wydawcą lub współwydawcą fachowych periodyków, takich jak Bibliotekarz, Ekspres ZG SBP, Przegląd Biblioteczny, Poradnik Bibliotekarza, Zagadnienia Informacji Naukowej i Biuletyn Informacyjny ZG SBP. Wydawnictwo SBP przygotowuje do druku i wydaje rocznie kilkanaście pozycji książkowych. Działalność SBP zarówno Zarządu Głównego jak i okręgów i kół przedstawiona jest na stronie www.ebib.info.

Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich zrzesza ok. 9 tys. członków, którzy są pracownikami różnego typu bibliotek w całym kraju. Działalność statutowa SBP zabezpieczona jest środkami finansowymi pochodzącymi głównie ze sprzedaży wydawnictw. Od 2006 roku SBP jako organizacja pożytku publicznego ma prawo do korzystania z dobrowolnych odpisów od podatku dochodowego w wysokości 1 %. Składki członkowskie pozostają do dyspozycji lokalnych kół oraz zarządów okręgów i oddziałów SBP.

Wieluńskie Koło SBP

W dniu 12 lutego 1955 r. powołano Oddział Powiatowy SBP W Wieluniu, rozwiązany w 1980 r. a reaktywowany jako Koło SBP w 1987r.

Przewodniczącymi Koła były: Jadwiga Rodzoch (1987 - 2009); Henryka Bąk (2009-2012); Iwona Podeszwa (2012 - 2017).

Skład osobowy Zarządu Koła:

W dniu 16. 03.2017r. odbyło się Zebranie Sprawozdawczo - Wyborcze Koła SBP przy MiGBP w Wieluniu, na którym wybrano Zarząd w składzie:

Paulina Trojan - przewodnicząca

Julita Walczak - sekretarz

Barbara Stępień - skarbnik

Anna Wypchło - członek
Siedziba i kontakt:


Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu
ul. Narutowicza 4
98-300 Wieluń
tel. 43 843 3826
email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Projekty

Niepodległa
Łódzkie czyta
DKK
Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego
Sieć na  kulturę
Program rozwoju bibliiotek
Unia
Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Biblioteka narodowa