logo bip

Cennik

Za wydanie karty bibliotecznej – bezpłatnie

Za wykonanie duplikatu karty bibliotecznej – 5,00 zł

Za niezwrócenie w terminie wypożyczonych książek - 0,10 zł od jednej książki za każdy jeden dzień po terminie zwrotu.

Za wysłaną korespondencję informującą w sprawie zwrotu materiałów bibliotecznych - 5,00 zł

 

 

Korzystanie z komputera i Internetu

Bezpłatnie

 Czytelnia.
Wszystkie placówki MiGBP w Wieluniu 

 

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Zamówienie należy złożyć na miejscu podając dokładny opis bibliograficzny książki.

Sprowadzone materiały udostępniane są wyłącznie na miejscu w Czytelni. Czas udostępnienia zamówionej pozycji określa biblioteka wypożyczająca.

Czytelnia


Ksero

format A4 – 0,60 zł

format A3 – 1,00 zł

Czytelnia

Wydruki komputerowe


format A4  – 1,00 zł /strona

format A4  – 2,00 zł/strona (kolor-rysunek, tekst bez względu na ilosc koloru)

 

Czytelnia

Projekty

Niepodległa
Łódzkie czyta
DKK
Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego
Sieć na  kulturę
Program rozwoju bibliiotek
Unia
Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Biblioteka narodowa