Konkursy
REGULAMIN KONKURSU
„Józef Piłsudski - życie i działalność w latach 1867 – 1935”

§1
Organizatorzy konkursu
1. Organizatorami konkursu z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości i powstania
II Rzeczpospolitej są : Towarzystwo Przyjaciół Wielunia i Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna
w Wieluniu.
2. Nad przebiegiem konkursu czuwa Komisja Konkursowa.
3. Autorem pytań testowych jest Stanisław Pioruński, wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Wielunia.
§ 2
Miejsce przeprowadzenia konkursu
1. Konkurs odbędzie się 24 października 2018 r. w Czytelni Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu, ul. Narutowicza 4.
§ 3
Terminarz
1. Ogłoszenie konkursu : 3 września 2018 r.
2. Termin składania zgłoszeń : do 15 października 2018 r.
3. Rozstrzygnięcie konkursu : 24 października 2018 r.
§ 4
Cele konkursu
1. Uczczenie 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości RP.
2. Popularyzacja życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego w latach 1867 – 1935 oraz jego roli w odzyskaniu niepodległości przez Polskę.
3. Promowanie czytelnictwa, w szczególności literatury historycznej.

§ 5
Warunki udziału w konkursie
1. W konkursie mogą wziąć udział uczniowie wieluńskich szkół średnich
( 5 uczniów z każdej szkoły).
2. Do dnia 15 października 2018 r. należy przesłać na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. listę uczniów biorących udział w konkursie (imię i nazwisko ucznia, klasa, nauczyciel prowadzący).
3. Osoby nagrodzone w konkursie są zobowiązane do podpisania protokołu odebrania nagrody.

§ 6
Przebieg konkursu i ocena
1. Konkurs składa się z 30 pytań testowych dotyczących życia i działalności Józefa Piłsudskiego
w latach 1867 – 1935 oraz jego roli w odzyskaniu niepodległości przez Polskę.
2. Konkurs ma formę testu. Do każdego pytania poprawna jest tylko jedna odpowiedź.
3. Za każdą prawidłową odpowiedź uczestnik otrzymuje jeden punkt.
4. Odpowiedzi zaznaczane są bezpośrednio na teście (prawidłową odpowiedź należy wziąć
w kółko, w razie pomyłki skreślić i zaznaczyć poprawną).
5. Zwycięzcą konkursu zostaje osoba, która uzyska największą liczbę punktów.
6. Wyniki zostaną ogłoszone w dniu konkursu.
7. Test jest zakodowany.

§ 7
Nagrody
1.Organizatorzy ustalają trzy pierwsze miejsca.


§ 8
Publikacja wizerunku
1. Warunkiem udziału w konkursie jest podpisanie zgody na publikację wizerunku.
2. Zdjęcia wykonane podczas konkursu zostaną opublikowane w materiałach bibliotecznych, na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach.
§ 9
Postanowienia końcowe
1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją Regulaminu oraz ze zgodą uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z definicją zawartą w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 poz. 992 z późn. zm.), która obejmuje zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych.
2. Dane osobowe laureatów konkursu oraz ich opiekunów zostaną opublikowane w materiałach bibliotecznych, na stronie internetowej biblioteki oraz w mediach.
3. Administratorem danych osobowych jest MiGBP w Wieluniu. Uczestnicy maja prawo dostępu do treści swoich danych lub ich usunięcia.
4. We wszystkich sprawach nieokreślonych w Regulaminie decyduje Komisja Konkursowa i ostateczna interpretacja Regulaminu należy do Komisji Konkursowej.
LITERATURA

1. Garlicki Andrzej: Józef Piłsudski : 1867 – 1935 . – Warszawa: Spółdzielnia Wydawnicza „Czytelnik”, 1988.
2. Garlicki Andrzej : U źródeł obozu belwederskiego. – Warszawa : PWN, 1983.
3. Olejnik Tadeusz. Wieluń: Dzieje miasta 1793-1945. – Piotrków Trybunalski : Naukowe Wydawnictwo Piotrkowskie, 2003.
4. Podręcznik do nauczania historii w szkołach średnich np. „Poznać przeszłość wiek XX”, zakres podstawowy, Wydawnictwo Nowa Era.
5. Informacje biograficzne o Józefie Piłsudskim w Internecie.
6. Wystawy okolicznościowe w Muzeum Ziemi Wieluńskiej i Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu.

***************************************************************************************************************************************************************

 

Projekty

  • pson
  • mkidn
  • nprc