Jak się zapisać?

Do biblioteki mogą zapisać się wszyscy chętni, również spoza powiatu wieluńskiego. Potrzebny będzie dokument tożsamości oraz w przypadku osób niepełnoletnich obecność rodzica lub opiekuna.

Warunkiem zapisu jest:

  • okazanie ważnego Dowodu Osobistego (w przypadku uczniów - Legitymacji Szkolnej),
  • wypełnienie karty zapisu (do pobrania poniżej),
  • zapoznanie się z regulaminem korzystania ze zbiorów bibliotecznych,
  • podpisanie zobowiązania do przestrzegania zasad regulaminowych (za osoby niepełnoletnie zobowiązanie podpisuje rodzic lub opiekun prawny, który powinien okazać się dowodem osobistym).

Czytelnik otrzymuje kartę biblioteczną. Za wydanie karty bibliotecznej pobierana jest jednorazowa opłata w wysokości 2 zł.

Uwaga! Czytelnik jest zobowiązany informować bibliotekę o zmianie danych osobowych, zmianie miejsca zamieszkania, pracy lub szkoły.

Nie jest wymagane zapisanie się do biblioteki przy korzystaniu z usług świadczonych na miejscu.

Każdy z zainteresowanych może - bez zapisu - skorzystać z Czytelni (wraz z dostępem do Internetu) po okazaniu się ważnym dokumentem ze zdjęciem i wpisaniu do rejestru odwiedzin.

Korzystanie z udostępniania zbiorów bibliotecznych jest nieodpłatne.


 

Projekty

  • pson
  • mkidn2
  • siecnakulture190x70 03
  • nprc