Konkursy


Konkurs plastyczno-literacki „Powrót do Stumilowego Lasu”

Regulamin :

 

1.Organizator: Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Wieluniu, ul. Narutowicza 4,

98-300 Wieluń, tel. 43 843 35 26

2. Cele:                                                                                                                                

  • pogłębianie wiedzy o życiu i twórczości A. A. Milne'a
  • kształtowanie i rozwijanie umiejętności plastycznych, kreatywności

i wyobraźni twórczej

  • inicjowanie zainteresowań czytelniczych
  • rozwijanie umiejętności manualnych
  • rozwijanie wrażliwości estetycznej

3. Konkurs skierowany jest do uczniów z klas I-IV szkół podstawowych z powiatu wieluńskiego.

Zadaniem uczestnika jest samodzielne wykonanie kartki urodzinowej wraz z życzeniami dla wybranego mieszkańca Stumilowego Lasu. Każdy uczestnik jest zobowiązany do przesłania tylko jednej pracy w formacie A5. Technika wykonania: rysunek, malarstwo, grafika.

4. Prace konkursowe na odwrocie muszą zawierać informacje: imię i nazwisko autora pracy, nazwę szkoły, klasę, nr telefonu, adres e-mail                                                                                          

5. Prace konkursowe należy przesłać do 14 marca 2021 r. na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

6. Oceniana będzie pomysłowość, estetyka oraz prawidłowe zrozumienie tematu konkursu.

7. Do każdej zgłoszonej pracy należy dołączyć oświadczenie rodziców/opiekunów prawnych (załącznik nr 1).

7. Najlepsza praca zostanie nagrodzona i zaprezentowana na stronie internetowej i Facebooku Biblioteki oraz materiałach promocyjnych. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo wykorzystania do celów promocyjnych i wystawowych wszystkich prac nadesłanych na konkurs przez uczestników. Prace, które wpłyną na konkurs staną się własnością Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu.

8. Udział w konkursie jest jednocześnie wyrażeniem zgody przez uczestnika na przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych do celów działań związanych z Konkursem i jego promocją.

9. Prace nadesłane na konkurs oceni Komisja powołana przez organizatora. Decyzja Komisji jest ostateczna i nie ma trybu odwołania się od tej decyzji.            

10. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją regulaminu.

11. Zwycięzca konkursu otrzyma nagrodę - rower, ufundowaną przez Firmę ZASADA BIKES. Osoby wyróżnione otrzymają nagrody książkowe.

12. O terminie rozstrzygnięcia i wręczenia nagród laureaci zostaną powiadomieni.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konkursie.

 Załączniki :

Regulamin

Karta zgłoszeniowa 

****************************************************************************************  

 

 

Projekty

  • pson
  • mkidn
  • nprc