logo bip

Powstanie Warszawskie 1 sierpnia – 3 października 1944

23 października w Miejskiej i Gminnej Bibliotece Publicznej w Wieluniu, odbyło się spotkanie „Powstanie Warszawskie 1 sierpnia – 3 października 1944”.

Wydarzenie zorganizowali Stowarzyszenie Historyczne „Pokolenia” oraz miejska książnica. Inicjatorem i pomysłodawcą przedsięwzięcia był przewodniczący stowarzyszenia Marek Berger. W trakcie spotkania miała miejsce prezentacja nowości wydawniczych poświęconych powstaniu warszawskiemu. W scenariuszu znalazły się m.in. fragmenty książek: Julian E. Kulski „Julek Powstaniec”, Emil Marat, Michał Wójcik „Made in Poland”, Barbara Wachowicz „Bohaterki Powstańczej Warszawy”.

O powstaniu, słowami jego uczestników mówili: Ewa Głogowska, Bogumiła Gońda, Nina Pawlaczyk, Marek Berger, oraz Barbara Kucharska, Natalia Pinkosz, Marzena Niewiadomska, Mateusz Wieczorek. Oprawę muzyczną przygotował Leszek Hadryś. Spotkaniu w Bibliotece towarzyszyła wystawa książek poświęconych powstaniu warszawskiemu, przygotowana przez Henrykę Bąk, pracownika Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej w Wieluniu. Na ekspozycji znalazły się publikacje ze zbiorów miejskiej książnicy oraz prywatnych zbiorów Marka Bergera. Cieszy fakt, iż w przedsięwzięciu bardzo licznie uczestniczyła młodzież z wieluńskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.

01

02

03

04

Projekty

Niepodległa
Łódzkie czyta
DKK
Ministerstwo kultury i dziedzictwa narodowego
Sieć na  kulturę
Program rozwoju bibliiotek
Unia
Narodowy program rozwoju czytelnictwa
Biblioteka narodowa